Lobby şi Advocacy

Din nefericire, atât din cauza lacunelor legislative cât şi a aplicării defectuase a legii plasamentului şi a adopţiei, zeci de mii de copii din România rămân instituţionalizaţi pentru o perioadă foarte mare de timp ceea ce generează carenţe afective, comportamente anti-sociale şi noi traume emoţionale.

Din acest motiv ne-am afiliat Alianţei România Fără Orfani, alături de care am contribuit la dezbaterea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

Proiectul de lege a fost promulgat de către Preşedintele României în aprilie 2016 şi am participat la dezbaterile privind noile norme de aplicare. Considerăm modificările binevenite, însă, observăm că procedura adopţiei în sine îşi dovedeşte ineficienţa lăsând două treimi din copiii adoptabili neadoptaţi şi eliminând şansa de a avea o familie pentru 93% dintre copiii din sistem care nu sunt declaraţi adoptabili nici după ani de zile. De aceea, vom depune eforturi pentru modificări mai profunde şi aplicarea prevederilor existente astfel încât fiecare copil să poată beneficia de o familie.

În continuare, lucrăm la monitorizare, realizarea de rapoarte și analize, studii comparative, precum şi la organizarea de întâlniri, conferinţe şi seminarii pentru a identifica modalităţile optime de soluţionare a acestor probleme legislative.

Anunțuri