Cine suntem?

Scopul Asociaţiei „Tzuby’s Kids” este ca fiecare copil să beneficieze de o familie, fie prin sprijinirea plasamentului familial şi a adopţiei, fie prin prevenirea avortului şi a abandonului, sau sprijinirea reintegrării copiilor în familii biologice şi a integrării în familia extinsă, acolo unde lucrul acesta este posibil.

În situaţiile în care nu există altă posibilitate de intervenţie, scopul nostru este dezvoltarea durabilă a copiilor instituţionalizaţi, aflaţi în risc sau dificultate, prin oferirea de suport în vederea recuperării fizice şi psiho-emoţionale, a dezvoltării vocaţionale şi a integrării sociale.

Autorizări şi acreditări

Asociația „Tzuby’s Kids” este acreditată de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale ca prestator autorizat de servicii sociale pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile Legii 197 din 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Asociaţia „Tzuby’s Kids” este autorizată de

anpdca

pentru a desfăşura servicii în domeniul adopţiei interne

Afilieri și experiență / expertiză

Asociaţia „Tzuby’s Kids” este:

  • membră a Alianţei România Fără Orfani (ARFO),
  • parte a Consorţiului de Traumă al Alianţei având formatori acreditati ANC/CNFPA.