Legislative

Noile norme de aplicare ale legii adopţiei

Asociaţia „Tzuby’s Kids” a participat, alături de Alianţa România Fără Orfani, la dezbaterea publică privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, organizată la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia  Drepturilor Copilului şi Adopţie (A.N.P.D.C.A.).

Câteva elemente de noutate aduse de proiectul de act normativ supus dezbaterii:

 • Prelungirea termenului de valabilitate de la 1 an la 2 ani pentru autorizațiile eliberate organizaţiilor private române şi străine pentru a desfăşura activităţi în cadrul procedurii adopţiei interne şi respectiv internaţionale.
 • Întărirea rolului managerului de caz în instrumentarea cazurilor copiilor pentru care adopţia este considerată a fi cea mai bună soluţie. Asfel, conform noilor reglementări, managerul de caz este profesionistul care va decide cu privire la adopţia împreună/separată a fraţilor,având totodată obligaţia identificării fraţilor aflaţi în sistemul de protecţie specială ce îndeplinesc cerinţele legale pentru declararea adoptabilităţii, în vederea formulării unei singure cereri de deschidere a procedurii adopţiei pentru aceştia.
 • De asemenea, managerului de caz îi revine obligaţia de a informa persoanele alături de care copilul a avut viaţă de familie o perioadă de cel puţin 6 luni cu privire la stabilirea adopţiei ca finalitate a intervenţiei realizate în favoarea copilului, referitor la prioritatea de care pot beneficia în cazul în care doresc să îl adopte precum şi cu privire la documentele necesare şi durata procedurilor de adopţie.
 • Totodată, după luarea în evidenţa compartimentului adopţii a cazului copilului, managerului de caz al acestuia îi revine obligaţia de a actualiza ori de câte ori este necesar informaţiile referitoare la acesta, astfel încât să existe date suficiente şi relevante pentru aprecierea corectă a nevoilor copilului şi identificarea familiei care poate răspunde acestora.
 • Stabilirea unor responsabilităţi mai clare şi exclusive pentru profesioniştii de la nivelul compartimentului adopţii care nu vor mai putea îndeplini simultan rolul de responsabil de caz al copilului şi responsabil de caz al adoptatorului/adoptatorilor. Prin această reglementare s-a urmărit eliminarea conflictului de rol care putea inteveni în situaţia în care acelaşi profesionist era desemnat responsabil de caz pentru copil şi responsabil de caz al adoptatorului aceluiaşi copil.
 • Simplificarea etapei de informare prealabilă depunerii cererii de evaluare şi flexibilizarea derulării celor trei etape ale evaluării realizate în vederea obţinerii atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie (diminuarea formularisticii şi eliminarea dispoziţiilor referitoare la modul efectiv de exercitare a profesiei de asistent social/psiholog);
 • Posibilitatea depunerii de către potenţialii adoptatori a cererii de evaluare în vederea obţinerii atestatului pentru adopţie şi la nivelul organismelor private autorizate să deruleze activităţi în domeniul adopţiei interne care au încheiat convenţie cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (D.G.A.S.P.C);
 • Modificarea atestatului de persoană/familie aptă pentru adopţie care va certifica capacitatea de bun părinte a solicitantului şi nu ce copil poate adopta acesta. Caracteristicile copilului pentru care adoptatorul poate fi un bun părinte vor fi cuprinse în raportul final de evaluare al acestuia;
 • Constituirea comisiei desoluţionarea contestaţiilorformulate la propunerea de neeliberare a atestatului din care vor face parte reprezentanţi ai Colegiului Psihologilor din România, Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie precum şi reglementarea modului de funcţionare a acesteia;
 • Desemnarea aceluiaşi responsabil de caz pentru fraţii pentru care a fost stabilită adopţia ca finalitate a intervenţiei;

Promovarea adopţiei copiilor greu adoptabili prin:

 • Crearea în Registrul Naţional pentru Adopţii (R.N.A.) a unei secţiuni distincte care conţine profilul copiilor. Din categoria copiilor greu adoptabili fac parte acei copii pentru care în termen de 9 luni de la rămânerea definitivă a sentinţei de deschidere a procedurii adopţiei nu a fost identificat un adoptator/familie adoptatoare (motivat de faptul că nu s-a reuşit realizarea potrivirii practice sau a fost revocată sentinţa de încredinţare în vederea adopţiei) precum şi copiii pentru care lista generată de R.N.A. conform criteriilor de potrivire nu conţine timp de 3 luni consecutiv, nici un adoptator/familie adoptatoare atestată;
 • Includerea în profilul copilului greu adoptabil din cadrul Registrul Naţional pentru Adopţii a unei fotografii actuale a copilului sau după caz, a unei imagini reprezentantive aleasă împreună cu acesta, precum şi a unei prezentari succinte a copilului, a abilităţilor şi nevoilor sale;
 • Posibilitatea accesării, la nivelul direcţiilor, a profilului copiilor greu adoptabili de către adoptatori şi, în situaţia în care aceştia doresc să demareze adopţia unui copil din profil, reglementarea pentru aceste situaţii a unei proceduri speciale destinate etapei depotrivire;
 • Posibilitatea identificării unui adoptator atât prin intermediul accesării listei generate de Registrul Naţional pentru Adopţii cât şi prin intermediul utilizării profilului copiilor greu adoptabili.

Membrii ARFO prezenţi la întâlnire au depus o serie de observații care se regăsesc în Minuta şedinţei. Estimăm ca, până în luna august, hotărârea de guvern privind normele de aplicare pentru noua lege a adopţiei să fie adoptată.

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: