„Într-o zi, va trebui să suportăm consecinţele acestei indolenţe
care condamnă mii de copii pe viaţă” (Carmen Avram)

Conform Buletinului Statistic publicat de Ministerul Muncii, la sfârşitul lunii iunie 2015 se aflau 58.013 copii în sistemul de protecţie specială, din care 20.887 copii (36.00%) sunt instituţionalizaţi, 18.979 copii se aflau la asistenţi maternali, 13.904 copii se aflau la rude până la gradul IV inclusiv, si doar 4.243 copii se aflau la alte familii sau persoane (plasament familial).

Comparativ, la data de 31.03.2015, în Registrul Naţional pentru Adopţii erau înregistrați 4.063 copii adoptabili. Cu toate acestea, în cursul anului 2014 au fost doar 1.041 de sentinţe de adoptie, restul de 75% dintre copiii adoptabili nefiind doriţi, întrucât, fie au probleme de sănătate, fie au depăşit vârsta de 3 ani, fie sunt de origine etnică minoritară. Instituţionalizarea le cauzează însă traume greu de recuperat.