Art. 87 alin. 6 din Legea nr. 273/2004 prevede ca orice hotărâre în legătură cu adopția, inclusiv declararea copilului adoptabil, se redactează în termen de 7 zile de la pronunțare.

În cazul în care au trecut mai mult de 7 zile, Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului poate formula o cerere de urgentare a redactarii. În cazul în care a trecut un termen nerezonabil de la data pronunțării și nu s-a comunicat sentința, adică mai mult de 60 zile, atunci se poate formula o plângere la Inspecția Judiciară.

Vă recomandăm să descărcați Ghidul pentru sesizarea Inspectiei Judiciare. Orice persoană care are interes poate formula o astfel de cerere.