Știați că, în momentul de față, chiar dacă parintele biologic își vizitează copilul, judecătorul poate decide declararea adoptabilității?

Știați că, dacă o persoană sau familie, depune o cerere pentru plasamentul familial al unui copil aflat în plasament rezidențial, direcția are obligația de a evalua familia și de a prioritiza mediul familial pentru creșterea copilului?