Legislative Noutăţi

Un Ordin de Ministru modifică legea plasamentului în defavoarea copiilor

Alianţa România Fără Orfani (ARFO) a depus la sediul Ministerului Muncii o contestaţie a legalităţii Ordinului 1733/2015 solicitând revocarea acestuia.

Alianţa arată că Secțiunea 1 din Ordin este nelegală, în integralitatea ei, întrucât conține prevederi legale care reglementează un domeniu (acela al plasamentului) care este deja reglementat prin Legea nr. 272/2004 și alte acte normative subsecvente dar cu o forță juridică superioară Ordinului. Ori, un ordin emis în vederea aplicării legii nu poate crea lege. Mai mult, unele prevederi ale Ordinului, introducând restricții și condiționalități, chiar modifică legea ori reglementează în plus față de lege.

Iată câteva dintre efectele Ordinului 1733/2015:

 • Restricționează categoriile de persoane / familii ce pot lua copii în plasament limitând posibilele persoane şi familii de plasament la acelea „din reţeaua socială a copilului”, respectiv cunoscute sau prietene cu familia biologică, contrar prevederilor Legii 272/2004. Să găsești o familie în anturajul direct al unor familii care își abandonează copilul iar rudele până la gradul IV nu îl doresc este total nerealist.
 • Limitează dreptul familiilor cu un copil luat în adopţie sau care au intenţionat vreodată acest lucru de a prelua şi alţi copii în plasament. Astfel, Ordinul prevede că o simplă cerere depusă pentru atestatul de familie adoptatoare te face incompatibil pentru a lua un copil în plasament.Aceste condiţii sunt inexistente în Legea Plasamentului nr. 272/2004 sau în Legea Adopției nr. 273/2004.

Contestaţia a fost depusă la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Comunicatul de presă este publicat pe site-ul ARFO aici.

ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI unește ONG-uri, biserici, firme, persoane publice și private având un singur scop: fiecare copil să beneficieze de dragostea, susținerea și siguranța apartenenței la o familie. Printre membrii Alianţei România Fără Orfani se află organisme acreditate cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniu.

Vezi și: Decizie istorică ICCJ: Plasamentul familial nu mai poate fi restricționat!

2 comentarii

 1. Ma interesaza cat este indemnizatia lunare pt un copil adoptat si perioada de timp care se acorda adica cati ani se acorda pana la 18 ani sau pa putin si care sunt criterile de adoptie multumesc

  Apreciază

  1. Redam mai jos prevederile referitoare la concediu si indemnizatie introduse prin modificarile la Legea 273 promulgate recent. Mentionam ca valoarea ISR pentru 2016 este 500 RON.

   „Art. 461. – (1) Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.
   (2) Concediul şi indemnizaţia prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei îndreptățite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum și dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activității. Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
   (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc și se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.
   (4) Persoanele îndreptăţite cărora li s-au stabilit drepturile prevăzute la alin.(1) nu pot beneficia, în perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate în baza art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
   (5) Pe perioada concediului prevăzut la alin. (1), persoana îndreptățită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuției se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizației acordate.
   (6) Fondurile necesare plății indemnizației prevăzute la alin. (1), a contribuției prevăzute la alin. (5), cheltuielile administrative, precum și cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
   (7) Cererea și documentele doveditoare se depun și se înregistrează la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană şi a municipiului București în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reședința persoana îndreptățită.
   (8) Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene și a municipiului București, şi se achită, în funcție de opțiunea persoanei îndreptățite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
   (9) Procedura de plată a indemnizației care se acordă pe perioada concediului de acomodare se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
   Art. 462. – Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una din următoarele situaţii:
   a) a expirat perioada maximă de un an prevăzută pentru concediul de acomodare;
   b) la cererea persoanei îndreptăţite;
   c) copilul a împlinit 18 ani;
   d) a avut loc decesul copilului;
   e) persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;
   f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.
   Art. 463. – (1) Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:
   a) s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă;
   b) a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.
   (2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) încetează în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese încredinţat în vederea adopţiei sau, după caz, în ziua următoare celei în care a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus respingerea revocării încredinţării în vederea adopţiei.
   (3) Reluarea concediului de acomodare şi a plăţii indemnizaţiei aferente suspendate se face la cererea persoanei îndreptăţite, începând cu data depunerii acesteia, dacă nu au intervenit situaţii care să determine încetarea drepturilor.
   Art. 464. – (1) Asupra drepturilor prevăzute la art. 461 alin. (1) nu se datorează impozit şi nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu excepția contribuției de asigurări sociale de sănătate, care se plătește în condițiile art. 461 alin. (5).
   (2) Perioada concediului prevăzut la art. 461 alin. (1) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
   (3) Perioada concediului prevăzut la art. 461 alin. (1) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare și se valorifică pentru obţinerea prestaţiilor de asigurări sociale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, și a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.
   (4) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale din sistemul public de pensii se utilizează 25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.
   (5) Perioada concediului prevăzut la art. 461 alin. (1) constituie vechime în muncă, în serviciu și în specialitate, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.
   (6) În situația în care indemnizația a fost acordată și pe perioada în care s-a dispus încetarea sau suspendarea concediului și a indemnizației prevăzute la art. 461 alin. (1), sumele acordate cu titlu necuvenit se recuperează de la persoana îndreptățită în condiții similare celor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, pentru alte beneficii de asistență socială.”

   Apreciază

Lasă un răspuns la Florina Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: