Alianţa România Fără Orfani (ARFO) a depus la sediul Ministerului Muncii o contestaţie a legalităţii Ordinului 1733/2015 solicitând revocarea acestuia.

Alianţa arată că Secțiunea 1 din Ordin este nelegală, în integralitatea ei, întrucât conține prevederi legale care reglementează un domeniu (acela al plasamentului) care este deja reglementat prin Legea nr. 272/2004 și alte acte normative subsecvente dar cu o forță juridică superioară Ordinului. Ori, un ordin emis în vederea aplicării legii nu poate crea lege. Mai mult, unele prevederi ale Ordinului, introducând restricții și condiționalități, chiar modifică legea ori reglementează în plus față de lege.

Iată câteva dintre efectele Ordinului 1733/2015:

  • Restricționează categoriile de persoane / familii ce pot lua copii în plasament limitând posibilele persoane şi familii de plasament la acelea „din reţeaua socială a copilului”, respectiv cunoscute sau prietene cu familia biologică, contrar prevederilor Legii 272/2004. Să găsești o familie în anturajul direct al unor familii care își abandonează copilul iar rudele până la gradul IV nu îl doresc este total nerealist.
  • Limitează dreptul familiilor cu un copil luat în adopţie sau care au intenţionat vreodată acest lucru de a prelua şi alţi copii în plasament. Astfel, Ordinul prevede că o simplă cerere depusă pentru atestatul de familie adoptatoare te face incompatibil pentru a lua un copil în plasament.Aceste condiţii sunt inexistente în Legea Plasamentului nr. 272/2004 sau în Legea Adopției nr. 273/2004 şi chiar contravin HG 350/2012 care prevede ca, la evaluarea socială, responsabilul de caz să aibă în vedere experiența anterioară cu copiii biologici sau, după caz, alţi copii aflaţi (sau care s-au aflat) în îngrijirea solicitanţilor, acesta fiind un indicator solid care arată o disponibilitate crescută de a îngriji copiii şi de a le oferi un mediu propice de dezvoltare.
  • Limitează modalitatea de depunere a cererii de plasament la nivelul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, eliminând astfel furnizorii de servicii acreditați, care pot primi la rândul lor astfel de cereri. Acest lucru este deosebit de grav întrucât se reinstituie un monopol instituțional asupra întregului proces.

Contestaţia a fost depusă la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Comunicatul de presă este publicat pe site-ul ARFO aici.

ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI unește ONG-uri, biserici, firme, persoane publice și private având un singur scop: fiecare copil să beneficieze de dragostea, susținerea și siguranța apartenenței la o familie. Printre membrii Alianţei România Fără Orfani se află organisme acreditate cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniu.